Покупка на Ваучер за подарък

Този Ваучер за подарък ще бъде изпратен на получателя му след получаване на плащане за него.

Запознат(а) съм, че сумата платена за Ваучер за подарък не подлежи на възстановяване.